COVID-19 Подпомагане

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.092-0476-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на кономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни редприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
Бенефициент: "ЕНДЖОЙ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Обща стойност: 425,87 лв.,
от които 361,99 лв. европейско и 63,88.лв. национално съфинансиране.
Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.


Проект BG16RFOP002-2.073-3175-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
андемията COVID-19.
Цели на проекта:
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за
справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Основни дейности:
Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19..
Период на изпълнение: 14.07.2020 - 14.10.2020 г.
Бюджет на проекта: 4 100,00 лв.